Търговско представителство в България
 
Адрес на управление в Пловдив:
 
инж. Митко Керанов - Директор
СИМЕКС - ТРАНС ЕООД
ж. р. Тракия, бул. „Освобождение” № 3 
комлекс „SPS”, офис 323
България, 4023 Пловдив
тел./факс: +359 (0)32 682876                 
мобил: +359 (0)887 922669 
e-mail: simex-trans@simex.cz 
 
Адрес на регистрация: 
ул. Иван Андонов 17  
България, 4000 Пловдив
 
VAT No: BG 825328824
 
Адрес на управление в София:
 
Симеон Максимов - Търговски мениджър               
СИМЕКС - ТРАНС ЕООД                                  
"Силвър центръ", офис 88/89               
Джавахарлал Неру 28
България, 1336 София                           
тел./факс: +359 (0)2 8202505               
e-mail: maximov@simex.cz
 

webdesign iStudio.cz