по
ред

Резервна част/материали

Катaложен №

Чертежен

 
 

1

2

3

4

 

 

ТАЛИГИ

 

 

 

1

ВТУЛКА Ø60/50-25
ЛСС-конзола рама талига
п.31 от 68Е13-1, Lo 001924

68Е13-109

31E37-34
Lo 102 600Сo

 

2

ВТУЛКА Ø55/45-20
Рама талига –лост калодков
поз.32 от 68Е13-1, Lo 001 924

68Е13-108

47Е13-31,
Lo111 564 Co

 

_

ОКАЧВАНЕ НА КОЛООСЕН РЕДУКТОР

 

68Е13-8, Lo 001 931/а

 

3

БОЛТ Ø 80 -233
OКР-подвеска
п.9  от 68Е13-8  KP

68Е13-303

32Е13-131   
 Lo39 885Co

 

4

КОНЗОЛА за подвеска
п.1 от 68Е13-8 КР

68Е13-305

68Е13-19
Lо86705/b

 

5

САЙЛЕНТБЛОК Ø163/76-119
п.2 от от 68Е13-8

68Е13-302

62E13-6
Lo99921ЧС Со

 

6

ПОДВЕСКА за КР
п.3 от 68Е13-8

68Е13-301

42Е16-3
Ло 38063/а

 

7

Болт М30х65
п.4 от 68Е13-8

6813-300*

68Е13-80
Lо441839/а

 

8

Планка 45х8-150
п.5 от 68Е13-8

6813-300*

32Е13-132
Lо407780

 

9

Планка 30х8-125
п.6 от 68Е13-8

6813-300*

68Е13-81
Lо441838

 

10

Планка 20х5-150
п.7 от 68Е13-8

6813-300*

68Е13-8-7Со

 

11

Захват 90х40-50
п.8 от 68Е13-8

6813-300*

39Е13-116
Lо103504

 

12

Болт Ø80-233
п.9 от 68Е13-8

68Е13-303

32Е13-131
Lо39885 Со

 

13

Вложка заг.Ø30-26
за пресмасльонка М10х1   п.10 от 68Е68-8

6813-300*

41Е20-62
Lo54017/а

 

14

Захват заг.24
п.17 от 68Е13-8

6813-300*

68Е13-102
Lо322164

 

15

Подложка заг.Ø70-11
п.18 от 68Е13-8

6813-300*

55Е37-31
Lо436082

 

16

ВТУЛКА Ø95/80-43
КР - корпус горен   п.8 от 47Е16-10

68Е13-306

39Е16-35
Lo102999 Co

 

_

КОЛООС

68E14-000

6E14-4,
 Lo02661c.44
68E14-9, Lo004325c.45

 

17

OC
п.1 от 68Е14-4 КОЛ с.44
п.3 от 68Е14-9 КОЛ с.45

68E14-003*
 

47E14-5
Lo78180/d

 

18

БАНДАЖ   E1425-140-1360, В6Т
п.3~от 68Е14-4 КОЛс44
п.3 от 68Е14-9  КОЛс45

68E14-002
68Е14-021

68E14-3
Lo201643

 

19

Голямо зъбно колело z=77 
п.5 от 68Е14-4  КОЛс44

68Е14-006*

47E14-14
Lo 84396/a

 

20

Голямо зъбно колело z=79
п.5  68Е14-9  КОЛс45

68Е14-102

47E14-2
Lo 83099/b

 

21

ПРЪСТЕН ОСИГУРИТ.
п.6 от 68Е14-4 КОЛс44
п.6 от 68Е14-9  КОЛс45

68E14-004

39E14-11
Lo36123

 

22

Пас-болт   М24/Ø25-85
п.7   от 68Е14-4 КОЛс44
п.12 от 68Е14-9  КОЛс45

68E14-020

47Е14-6
Lo415710

 

23

Лагер ролков NU 1060 M/C3
п.14 от 68Е14-4 КОЛс44
п.14 от 68Е14-9  КОЛс45
(=п..17 в 64Е16-3 редукторс.44)68Е14-012

300x460x74

 

24

Лагер ролков   NJ 1060 M/C3
 п.15 от 68Е14-4 КОЛ с.44
п.15 от 68Е14-9 КОЛ с.45
(=п.18 в 64Е16-3 КР с.44)


NJ 1060 M/C3
68Е14-013

300x460x74

 

25

ПРЪСТЕН   за лагер NJ 1060
п.16 от 68Е14-9 КОЛ с.45
п.19 oт 64Е16-3 КР с.44

68Е14-014

ТPF 1170-69

 

26

УПЛЪТНЕНИЕ б=1 mm
п.23 от 68Е14-4 колоос с.44
п.23 от 68Е14-9 колоос с.45

 

52E16-71
Lo 414641

 

_

БУКСА

 

68Е15-1,                     Lo001869/c

 

27

КАПАК ЗА ЗАЗЕМИТЕЛ
п.8 от 68Е15-1 букса

 

47E15-8
Lo30418

 

28

КАПАК ВЪНШЕН
п.9 от 68Е15-1 букса

 

55E15-11
Lo416052/d

 

29

ВТУЛКА ШПИНТОННА
 п.11 от 68Е15-1 -букса

68E15-011

55E15-6
Lo86753

 

30

Болт шест.2 М8х20
п.5 от 55Е15-6 шпинтон

ISO 4018
68E15-011*

БДС 1230-85
CSN02 1103.10

 

31

МАСЛОУКАЗАТЕЛ
 п.14 от 68Е15-1 -букса

68E15-000*

57Er15-16
Lo98678

 

32

ВЛОЖКА ЕЛАСТИЧ.К-Т
 п.15 от 68Е15-1 -букса

68E15-014

57Er15-19
Lo313402/f

 

33

ВУЛКА ГУМЕНА
 п.1 от 68Е15-19 букса

68E15-014*

57r15-20
Lo434845

 

34

ШПИЛКА Ø22/М22-318
п.21 от 68Е15-1 букса

68E15-025

47E15-9
Lo416052/d

 

35

БОЛТ-НОСАЧ М16-105
п.23 от 68Е15-1 букса

68E15-000*

47E15-13
Lo413516

 

36

Лагер ролков  PLC 411-10 BM/C4
п.26от 68Е15-1 букса

68E15-016
PLC 411-10 BM/C4

160x300x84

 

37

Гривна вътрешна
за лагер ролков PLC 411-10
 п.26*от 68Е15-1 букса

68E15-016*

160x200x84

 

38

Лагер ролков   PLC 411-12 BM/C4
п.27от 68Е15-1 букса

68E15-017
PLC 411-12 BM/C4

160x300x84

 

39

Гривна вътрешна
за лагер PLC 411-12
п.27* от  68Е15-1букса

68E15-017*

160x200x84

 

40

УПЛЪТНЕНИЕ b=1 mm
п.28 от 68Е15-1 букса

68E15-000*

47E45-24
Lo419791

 

41

Mанжета К105
п.30 от 68Е15-1 букса

68E15-018

55E15-10
Lo442233/б

 

42

Семеринг 60х75х8
п.31 от 68Е15-1 букса

68E15-019

БДС 9954-83
CSN 02 9401.0

 

43

Пръстен предпазен Ø175
п.32 от 68Е15-1, Lo001869/c

68E15-021

CSN02 2930

 

44

Пръстен предпазен Ø120
п.33 от 68Е15-1 букса

68E15-022

CSN02 2930

 

45

KAПАК ЧЕЛЕН
п.47 от 68Е15-1 букса

68E15-013

64E15-8
Lo314001

 

_

РЕДУКТОР КОЛООСЕН

68Е16-000

64Е16-3, Lo001181/a
68Е16-7, Lo004254/c

 

46

ВТУЛКА Ø95/80-43
п.8 от 47Е16-10 корп.горен  с.40

 

39E16-35
Lo102999 Со

 

47

 Koрпус горен
п. 1   64Е16-3  редуктор c.44
п.1 от 68Е16-7 редуктор с.45

68E16-001

47E16-10
Lo86116

 

48

 Mалко зъбно колело z=23
п. 3   64Е16-3  редуктор c.44

68E16-002

64E16-15
Lo86116

 

49

Mалко зъбно колело z=20
п. 3   68Е16-7 редуктор с.45

68E16-102

73E16-7
Lo204256/aCo

 

50

Вал за МЗК
п
.4 от 64Е16-3  редуктор c.44
п.4 от 68Е16-7 редуктор с.45

68E16-003

52E16-150
Lo85806

 

51

КАПАК ЛАБИРИНТ двудел.
п.10 от 64Е16-3 редуктор с.44
п.7 от 68Е16-7редуктор с.45

68Е16-005

64E16-5
Lo86048

 

52

ВТУЛКА Ø230/118-58
п.12 от 64Е16-3 редуктор с.44
п.9 от 68Е16-7 редуктор с.45

68Е16-007

52E16-58
Lo93780

 

53

Лагер двур.ролк.   22 224 М/С4
п.16 от 64Е16-3 с.44
п.18 от 68Е16-7 с.45

22 224 М/С4
68E16-008

 120х215х58

 

54

Лагер ролк.  NU 1060 М/С3
п.17 от 64Е16-3 с.44

NU 1060 М/С3
68Е14-012

300х460х74

 

55

Лагер ролков  NJ 1060 М/С3
п.18 от 64Е16-3 с.44

NJ 1060 М/С3
68Е14-013

300х460х74

 

56

ПЛАНКА ЗАКОНТР. b=1mm
п.24 от 64Е16-3 KP с.44
п.16 от 68Е16-9 КРс.45

68Е16-000*

52E16-135
Lo432604

 

57

ВТУЛКА Ø118/95-52
п.25 от 64Е16-3 КР с.44
п.12 от 68Е16-7 КР с.45

68E16-012

64E16-13
Lo436060

 

58

Планка пружинна b=0,5mm
п.26 от 64Е16-3 редуктор с.44
п.10 от 68Е16-7 редуктор с.45

68E16-013

39E16-59
Lo56508

 

59

УПЛЪТНЕНИЕ b=1 mm
п.30 от 64Е16-3 редуктор с.44

68E16-000*

53E16-71
Lo414641

 

60

УПЛЪТНЕНИЕ b=1 mm
п.31от 64Е16-3 редуктор с.44

68E16-000*

39E16-24
Lo56238

 

61

УПЛЪТНЕНИЕ b=1 mm
п.32от 64Е16-3 редуктор с.44

68E16-000*

39E16-38
Lo56239

 

62

УПЛЪТНЕНИЕ b=1 mm
п.33 от 64Е16-6 редуктор с.44

68E16-000*

39E16-39
Lo56240

 

_

ЛЮЛКОВО ОКАЧВАНЕ

 

55Е20-48  Lo002314/l

 

63

МЕХ за централен болт
Централен болт
п.2 от 55Е18-1, Lo86 074

68E18-001

57Er18-3
Lo98 552

 

64

ГАЙКА  М115х2
Централен болт
п.3 от 55Е18-1, Lo86 074

68E18-000*

33E18-4
Lo426 227

 

65

Пружина букса d=44; l0=293
Буксово окачване
п.1 от 68Е20-1, Lo 001918

68E20-001

57Er20-9
Lo313011/b

 

66

Пружина вътр. d=25; l0=330
Люлково окачване
п.1 от 68Е20-1, Lo 001918

68E20-107

55E20-9
Lo314064

 

67

ВТУЛКАØ55/45-56
Талига - ЦГ
п.9 от 55Е20-24, Lo 001569/е

68Е20-100*

57Er20-29
Lo434318Co

 

68

ВТУЛКА с борд Ø55/48/32-45
Талига - ЦГ
п.10 от 55Е20-24, Lo 001569/е

68Е20-100*

57Er20-76
Lo434431

 

69

ВТУЛКАØ48/40-30
Талига - ЦГ
п.11 от 55Е20-24, Lo 001569/е

68Е20-100*

57Er20-29
Lo434318Co

 

63

СЕДЛО
ЦОК
п.4  oт 55E20-48

 

66E20-34
Lo316 033

 

64

Втулка сферична oт CuSn10Pb10
ЦОК-центр.лагер
п.2  oт 57Er20-35

68Е20-104*

LO 6928
CSN 42 3122

 

65

Пружина външ. d=48; l0=471
 п.8 от 55Е20-48 ЛЮОК

68E20-107

55E20-9
Lo314064/a

 

66

ПОДВЕСКА Rd50
п.10  oт 55E20-48 ЛЮОК

68Е20-109

57Er20-6
Lo98501

 

67

ОПОРА ДОЛНА
п.11  oт 55E20-48 ЛЮОК

68Е20-110

66E20-5
Lo315 428/а

 

68

ОПОРА ГОРНА
п.12  oт 55E20-48 ЛЮОК

68Е20-111

66E20-7
Lo315 430/а

 

69

ГАЙКА  Rd50
 п.13 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-112

57Er20-50
Lo434329Co

 

63

КОНТРАГАЙКА  Rd50
 п.14 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-113

57Er20-53
Lo434409Co

 

64

КАМЪК  Ø140 - 86
 п.15 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-114

57Er20-43
Lo434 322

 

65

БОЛТ  Ø140 - 86
 п.16 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-115

66E20-4 
Lo 315 427/а

 

66

БОЛТ  Ø65 - 153
 п.17 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-116

55E20-18
Lo 436 342/а

 

67

БОЛТ  Ø40/35-169  ( з.174)
 п.19 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-118

57Er20-40
Lo313 196/bCo

 

68

БОЛТ  Ø80 - 83
 п.22 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-120

57Er20-47
Lo434 326/b

 

69

БОЛТ  Ø90/M48x3-225
 п.24от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-122

55E20-12
Lo436 374/a

 

70

ПОДЛОЖКА Ø100-15
 п.25 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-100*

52E20-110
Lo422 396/а

 

71

ПОДЛОЖКА Ø55-9
 п.26 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-100*

49E37-31
Lo424 727

 

72

ПОДЛОЖКА б=2,5
 п.28 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-100*

57Er20-54
Lo434 410

 

73

ГАРНИТУРА б=1
 п.41 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-100*

55E20-50
Lo318631

 

74

ЩИТ
 п.60от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-100*

55E20-51
Lo318632

 

75

ПОДЛОЖКА 
 п.72 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-100*

65E20-31
Lo460195

 

76

БОЛТ Ø45 - 130
ЦОК-ленкерни щанги
 п.64 от 55Е20-48, Lo 002 314

68Е20-117

68E20-9 
Lo 320 346 Co

 

_

НОСАЧ ЛЮЛКОВИ ПРУЖИНИ

68Е20-200

55Е20-35              Lo 86969

 

77

НОСАЧ НА ПРУЖИНИ
п.1от 55Е20-35 носачЛЮПР

68Е20-201

55Е20-34
Lo 86970

 

78

ВТУЛКАØ55/45-31
п.5 от 55Е20-35 носачЛЮПР

68Е20-203

57Еr20-52
Lo 444181

 

79

АМОРТИСЬОР БУКСОВ ХИДРАВЛИЧЕН
п.2 от 68Е20-1, Ло001918/а

68Е20-350*
121 014.02 СИМЕКС

 H8N.120.63.63
02-8121-3279

 

80

ГАЙКА КРЪГЛА  М38х1,5
 п.3 от 02-8121-3279ЧС

122 465 СИМЕКС

68Е20-315Со

 

81

ВТУЛКА Ø38/М38-65
 п.4 от 02-8121-3279ЧС

122 464 СИМЕКС

68Е20-316Со

 

82

TAMПОН ГУМЕН
 п.2 от 02-8121-3279ЧС

122 466 СИМЕКС

68Е20-307-1Со

 

83

ЦИЛИНДЪР ВЪТРЕШЕН
п.10 от 02-8121-3279ЧССо

121 135 СИМЕКС

68Е20-304-1Со

 

84

АМОРТИСЬОР ЛЮЛ.ВЕРТ. ХИДРАВЛИЧЕН
п.6 от 68Е20-48, Lо002314

68Е20-450*
123 003.02
СИМЕКС

 H8L.140.100.100
02-8123-3157ЧССо

 

85

БОЛТ М24-202
ЦОК-амортисьор вертик.
H8L.140.100.100
п.18 55Е20-48,Lo 002314

68Е20-117b*

57Er20-39-1 
Lo 313195.1 Co

 

86

Лагер шарнирен GE35ES
п.2 в 02-8123-3157 АЛЮВ
п.2 в 02-8121-3075 АЛЮХ

GE 35 ES / Ш 35
9 434 СИМЕКС

35x55x21/26

 

87

Пръстен пружинен А 55  (зегер за отвор)
п.16 от 02-8123-3157 АЛЮВ
п.16 от 02-8121-3075 АЛЮХ

9 836 СИМЕКС
БДС 2170-77

БДС 2170-77

 

88

СЕМЕРИНГ 30х40-7
п.12 от 02-8121-3279АБУКС
п.12 от 02-8123-33157АЛЮВ
п.12 от 02-8121-3075 АЛЮХ

320 916 СИМЕКС
БДС 9954-83

30х40-7

 

89

 O-ПРЪСТЕН   Ø87,5/82,5-d=2,5
 п.18 от 02-8121-3279 АБУКС
п.18 от 02-8123-3157 АЛЮВ
п.15 от 02-8121-3075 АЛЮХ

320 919 СИМЕКС

68Е20-310-1Со

 

90

АМОРТИСЬОР ЛЮЛ.ХОРИЗ. ХИДРАВЛИЧЕН
п.7 от 68Е20-48, Lо002314

68Е20-550*
121 003.02
СИМЕКС

 H8L.170.63.63
02-8121-3075ЧССо

 

91

ЦИЛИНДЪР ВЪТРЕШЕН
п.10 от 02-8121-3075ЧССо

121 133 СИМЕКС

68Е20-504-1Со

 

92

ТЕГЛИЧНО-ОТБИВАЧНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ

 

46Е22-2
Lo79071/c

 

93

Буфер L=650 mm
п.1 от 46Е22-2 Т-О С-Я

68E22-007

БУ 06-00-00В

 

94

Кука теглична
п.3 oт 46Е22-2 ТА

68E22-001

59Е22-1, Lо82395
У4-00.00.15 ТВБс

 

95

Пакет металогум.Ø210-271,6
п.7 от 46Е22-2 ТА

68Е22-005*

12Е23-12 Со
У4-06.04.00 ТВБс
1 11 039 05 ЖПЗ

 

96

Пакет металог.гол Ø165-451
п.2  БУЛ06-00-00В буфер

68Е22-007*

БУЛ 06-02-00   

 

97

Пакет металог.мал.Ø134,5-120 
п.7   БУЛ 06-00-00В буфер

68Е22-007*

БУЛ 06-03-00 

 

94

Винтов спряг 850 kN UIC 826
п.4 от,46Е22-2 ТОС-Я

68E22-007

У4-21.00.00 ТВБс

 

95

Ос Ø55-182
п.8 oт 46Е22-2 ТА

68Е22-004

30Е23-1
Lо52659 Co

 

96

ПОДЛОЖКА
п.12 oт 46Е22-2 ТА

68Е22-000*

43Е22-9
Lо53918 Co

 

97

Шпилка носеща Ø45-578
п.10 от 46Е22-2 Т-ОС-Я       

 

43Е22-7
Lo 53916 Со

 

94

УПЛЪТНЕНИЕ Ø78/34-20
п.18 oт 46Е22-2 ТА

68Е22-006

12Е23-7
Lo 46936 Со

 

_

КОШ

 

 

 

95

Брава за врата кабина 4105

68Е30-301

ТPE-2541  16-55

 

96

Пружина голяма d=5,5   lo=175
- за врата кабината

68Е30-306

43E30-16
Lo54990 Co

 

97

Брава лява
врата маш.отделение 

68Е30-404

62E30-126
Lo428009

 

98

Брава дясна
 врата маш.отделение 

68Е30-405

46E30-132
Lo413318

 

99

Мех   за ТД

68E33-501

 

 

100

Мех -кръгъл 
за вентилатор

68E36-001

68E36-23
Lo86731

 

101

Мех- квадрат
 за  реостат

68E36-002

68E36-24
Lo 317404

 

_

ЛОСТОВА СПИРАЧНА СИСТЕМА

 

68Е37-2,  lo 001852

 

102

ВТУЛКА Ø70/60-40
ЛСС - конзола лява
п.11от 68Е37-2

 68Е37-000*

34Е37-138
Lo105704/a

 

103

ВЪЖЕ ОСИГ. D=8, L=660
п.20 от 68Е37-2

 68Е37-014

52Е52-11
Lo 301676

 

104

ВЪЖЕ ОСИГ. D=8, L=700
п.21 от 68Е37-2 68Е37-015

52Е55-15
Lo 300953

 

105

ПЛЪЗГАЧ 50х10-220
ЛСС -обтегачи
п.26 от 68Е37-2

 
68Е37-000*

68Е37- 25 
Lo 440875 Co

 

106

Пружина d=9, l0=56
ЛСС -обтегачи
п.28 от 68Е37-2

 68Е37-007

32Е37- 32  
Lo 407139 Со

 

107

БОЛТ Ø39,5х92- Ø60-142
ЛСС п.29 от 68Е37-2 

 68Е37-004

32E37-80,
Lo407772/d

 

108

БОЛТ Ø49,5-92/Ø70-149
 п.30 от 68Е37-2  ЛСС

 68Е37-003

34E37-206
Lo 406250

 

109

БОЛТ Ø39,5-55/Ø60-104
 п.31 от 68Е37-2 ЛСС

 68Е37-005

52E37-32
Lo409331

 

110

БОЛТ Ø65/М27-235
-лост носещ спир.вал
п.32 от68Е37-2 ЛСС

68Е37-000*

68E37-24 
Lo316731

 

111

БОЛТ Ø40-98
п.33 от 68Е37-2 ЛСС

68Е37-006

34E37-49
Lo 59 491 Co

 

112

БОЛТ Ø45-62
ЛСС-лост преден л/д
п.34 от 68Е37-2

68Е37-000*

34E37-202
Lo 406 247Co

 

113

ПЛАНКА 30х5-70
 п.37 от 68Е37-2 ЛСС

68Е37-000*

31E37-60
Lo102603

 

114

ПЛАНКА 20х5-60
 п.38 от 68Е37-2 ЛСС

68Е37-000*

34E37-203
Lo05723

 

115

ПЛАНКА 80х6-80
 п.39 от 68Е37-2 ЛСС

68Е37-000*

34E37-242
Lo06215

 

116

ПОДЛОЖКА 4х75х75
 п.40 от 68Е37-2 ЛСС

68Е37-000*

34E37-46
Lo109932

 

117

ПОДЛОЖКА б=4
 п.41 от 68Е37-2 ЛСС

68Е37-000*

34E37-231
Lo105852/а

 

118

ВТУЛКА Ø60/50-42
Рама талига - конзола
п.30 от 68Е13 -1  

68Е37-100*

34E37-167
Lo 105 709Сo

 

119

ПЛЪЗГАЧ
ЛСС-обтегачи
п.5 от 68Е37-3
п.3 от 68Е37-4

 


68Е37-100*


34Е37-235

Lo 406805ЧС Со

 

120

ТЯГА КАЛОДКОВА
ЛСС -обтегачи
п.6 от 68Е37-3

 

68Е37-100*


32Е37-79

Lo 39883/aЧССо

 

121

БОЛТ М24/Ø45-166
 поз.7 от 68Е37-3,ЛСС 

68Е37-009

46E37-32 
Lo300 932Co

 

122

ВТУЛКА Ø55/45-50
поз.9 от 68Е37-3 калодк.

68Е37-103

12E25-115 
Lo43 259 Co

 

123

ВТУЛКА Ø55/45-20
п.11 от 68Е37-3 ЛСС
п.8 от 68Е37-4   ЛСС

68Е37-204
68Е37-305

30Е25-5
Lo 50085 Co

 

124

ВТУЛКА Ø50/40-40
поз.12 от 68Е37-3ЛСС

68Е37-205

34E37-62
Lo 59 545Сo

 

125

Пружина d=4, l0=75
ЛСС-обтегачи
п.16 от 68Е37-3
п.14 от 68Е37-4

64Е37-012

41E37- 26
Lo 53273 Co
 

 

126

Пружина d=7,1, l0=42
ЛСС-обтегачи
п.17 от 68Е37-3
п.15 от 68Е37-4

64Е37-013

41E37- 27
Lo 53273/1 Co
 

 

127

ТЯГА КАЛОДКОВА
ЛСС-обтегачи КЛЗД
п.4 от 68Е37-4

68Е37-300*

32Е37-54
Lo 39578/a ЧССо

 

128

ВТУЛКА Ø60/50-50
п.6 от 68Е37-4ЛСС
п.4 oт 68Е37-5 траверса

68Е37-303
68Е37-702

31E37-63
Lo102 602Сo

 

129

ВТУЛКА Ø55/45-26
 п.10 от 68Е37-4 ЛСС

68Е37-203
68Е37-304

20E25-21
Lo42 611 Co

 

130

ПОДЛОЖКА б=4
 п.11 от 68Е37-4 ЛСС

68Е37-300*

57Е37-40
Lo 107050/а

 

131

ПОДЛОЖКА  80х6-80
 п.12 от 68Е37-4 ЛСС

68Е37-300*

34Е37-230
Lo105851/а

 

132

ПОДЛОЖКА б=4
 п.13 от 68Е37-4 ЛСС

68Е37-300*

34Е37-231
Lo105852/a

 

133

ВТУЛКА Ø50/40-20
п.35 от 68Е37-2 ЛСС
п.3 от 68Е37-5траверса
п.5 от 68Е37-27 вал спир.

68Е37-701
68Е37-1003

31E37-193,
Lo 102812

 

134

ВТУЛКА НАПРАВЛЯВ.
45 / 25-70

-дистанц. вал вътрешен  
п.2 от 68Е37-6 ЛСС

68Е37-000*

32Е37-19
 =52Е37-77

Lo407134 Co

 

135

БОЛТ Ø44,5/25-127
-дист.вал вътрешен
п.1 от 68Е37-6 ЛСС

68Е37-000*

32E37-18 Co
Lo407 133 Co

 

136

БОЛТ Ø30/25-80
ЛСС-дистан.вал външен
п.1 от 33Е37-9,Lo 96 784

68Е37-000*

33E37-24 Co,
Lo425 712 Co

 

137

ВТУЛКА НАПРАВЛ. 45/27-70
ЛСС-дист. вал външен
п.2 от 33Е37-9, Lo 96 784

68Е37-000*

47Е37-36
Lo422933 Co

 

138

Пружина d=4,  lо=50
ЛСС -обтегачи
п.3 от 68Е37-12ЧС

 64Е37-009


34E37-257

Lo409447/1Cо

 

_

КАЛОДКОДЪРЖАТЕЛ

68Е37-400

46Е37-12  Lo82219

 

139

KAЛОДКА
п.1 от 46Е37-12 калодкод.

68Е37-401

41E37-61
Lo80332

 

140

Пружина d= 10
п.5 в 46Е37-12 калодкод.

68Е37-405

52E37-36 
Lo409 507

 

141

БОЛТ М24/Ø29,5-150
п.6 в 46Е37-12  калодк.

68Е37-408

52E37-37 Co,
Lo409 508Co

 

142

ВТУЛКА Ø40/30-15
п.7 в 46Е37-12 калодк.

68Е37-406

52E37-39
Lo 107 049Сo

 

143


ВТУЛКА Ø40/30-62
п.8 в 46Е37-12 калодк.

68Е37-407

52E37-38
Lo 107 048Сo

 

144

ВТУЛКА Ø60/45-15
п.11в 46Е37-12 калодк.

68Е37-400*

34E37-232
Lo 105 858Сo

 

145

ШПЛИНТ ПРУЖИНЕН
п.12 в 46Е37-12 калодк.

68Е37-409

41E37-14
Lo408093Co

 

146

ВТУЛКА Ø60/50-20
ЛСС - вал спирачен
п.36 от 68Е37-2
п.4 от 68Е37-27
п.2 oт 68Е37-23

68Е37-000*
68Е37-1002
68Е37-802

32E37-82
Lo 407781

 

147

ВТУЛКА Ø45/36-15
ЛСС - вал спирачен
п.6 от 68Е37-27

68Е37-1004

68E37-31,
Lo 441178

 

148

ВТУЛКА Ø59,5/50-42
ЛСС - вал спирачен
п.7 от 68Е37-27

68Е37-1002

34E37-143,
Lo 105705/а

 

149

КОРПУС -възстановен
Компенсатор износване
на калодки (КИК)
п.1 от 32Е37-33, Lo 92051/d

68Е37-901*

32E37-13,
Lo91913/а

 

150

ТЯГА  - възстановена
п.2 в 32Е37-33  КИК

68Е37-902*

32E37-34,
Lo39693/f

 

151

ТРЪБА ЗАЩИТНА - възстанов
КИК
п.3=п.23)в 32Е37-33

68Е37-900*

32E37-36,
Lo39579/b
=67E37-15
Lo317888

 

152

ПРЪТ СПИРАЧЕН ПРЕДЕН  ( възстановява се)
п.4от 32Е37-33КИК

68Е37-900*

32E37-39
Lo39580/b

 

153

ОГРАНИЧИТЕЛ  КРАЕН Ø38-38
п.5 в 32Е37-33КИК

68Е37-900*

32E37-42
Lo407145

 

154

ВТУЛКА Ø50/30-52
п.6 в 32Е37-33 КИК

68Е37-900*

32E37-43
Lo407146/аСо

 

155

ВЪРТОК
КИК
п.7 в 32Е37-33, Lo 92051/d

68Е37-900*

46E37-9
Lo409105

 

156

ГАЙКА СПЕЦИАЛНА
 Ø55/ ТР1 1/4"-55

п.8 в 32Е37-33  КИК

68Е37-900*

32E37-35
Lo409105

 

157

ВАЛ
п.9 в32Е37-33КИК

68Е37-900*

32E37-46
Lo106101/а

 

158

ПЛАСТИНА o 49х8-66
п.10 в32Е37-33 КИК

68Е37-900*

32E37-47
Lo106102/а

 

159

БОЛТ НАПРАВЛ.  Ø14-26
п.11в 32Е37-33 КИК

68Е37-900*

32E37-49
Lo106103

 

160

ПРУЖИНА   d=2,5   lo=44
п.12 в32Е37-33  КИК

68Е37-900*

32E37-50
Lo407148

 

161

УПЛЪТНЕНИЕ Ø42/28--10
п.14 в32Е37-33 КИК

68Е37-900*

32E37-53
Lo106108

 

162

ГАИКА 4-СЕГМЕНТНА
п.15в32Е37-33 КИК

68Е37-904

60100-86
1 25 419 10 ЧС ЖПЗ

 

163

Сегмент к-т
КИК-гайка 4-сегментна
п.1 от 1 25 419 10 ЧС ЖПЗ

68Е37-904*

1 25 419 03  ЧС ЖПЗ

 

164

Пружина d=1
КИК-гайка 4-сегментна
п.2 от 1 25 419 10 ЖПЗ

68Е37-904*

1 01 338 11 ЖПЗ

 

165

Пръстен Ø50/39-5
КИК-гайка 4-сегментна
п.3 от 1 25 419 10 ЖПЗ

68Е37-904*

1 25 413 01 ЖПЗ

 

166

ВТУЛКА  Ø55/45-34
п.5 от 32E37-34

68Е37-902*

34E37-59
Lo 59 544Co

 

167

БОЛТ Ø50-235
ЛСС - конзола  
п.1 в 68Е37-34, Lo316 899

68Е37-000*

68E37-35 
Lo441179 Co

 

_

ПНЕВМАТИЧНИ АПАРАТИ

 

68Е39-000

 

168

Цилиндър спирачен 12"
п.915 от 68Е39-000

68Е39-015

4N455 90022-249

 

169

Кран-машинист D2
п.916 от 68Е39-000

І 13313
68Е39-016


12.23.12

 

170

Корпус
п.1 от І 13313

І 13313
68Е39-016*

 

 

171

Винт регулиращ
п.3 от І 13313

5А 30185
68Е39-016*

 

 

172

Контрагайка
п.4от І 13313

5А 30186
68Е39-016*

 

 

173

Капачка
п.5 от І 13313

4А 40700
68Е39-016*

 

 

174

Пръстен уплътнителен
п.6 от І 13313

4В 30584
68Е39-016*

 

 

175

Сито
п.7 от І 13313

4А 41549
68Е39-016*

 

 

176

Сито
п.8 от І 13313

І 13239
68Е39-016*

 

 

177

Шайба с резба
п.9 от І 13313

І 13236
68Е39-016*

 

 

178

Гилза
п.10 от І 13313

4А 34775
68Е39-016*

 

 

179

Гилза регулираща
п.11 от І 13313

3А 36472
68Е39-016*

 

 

180

Талерка за пружината
п.12 от І 13313

5А 34012
68Е39-016*

 

 

181

Пружина
п.13 от І 13313

4А 30183
68Е39-016*

 

 

182

Гилза(втулка)опорна
п.14 от І 13313

І 13328
68Е39-016*

 

 

183

Винт регулиращ
п.15 от І 13313

I 53706
68Е39-016*

 

 

184

Вентил регулиращ
п.16 от І 13313

I 16116
68Е39-016*

 

 

185

Гайка В М12-05 Zn5mтсс
п.17от І 13313

464247
68Е39-016*

DIN 439
ISO ….

 

170

Oкачване
п.18 от І 13313

5А 34013
68Е39-016*

 

 

171

Кобилица
п.19 от І 13313

5А 34014
68Е39-016*

 

 

172

Кобилица
п.20 от І 13313

4А 30225
68Е39-016*

 

 

173

Цилиндър
п.21 от І 13313

4А 34007
68Е39-016*

 

 

174

Втулка водеща
п.22 от І 13313

5А 34008
68Е39-016*

 

 

175

Вентил
п.25 от І 13313

4А 67971
68Е39-016*

 

 

176

Шайба опорна 8-ST FE/Zn12c
п.26 от І 13313

464247
68Е39-016*

ISO 8738
DIN 1440

 

177

Бутало на вентила
п.27 от І 13313

5А 27028
68Е39-016*

 

 

178

Шплинт 2х12 ST Zn12mtcc
п.28 от І 13313

450564
68Е39-016*

ISO 1234
DIN 94

 

179

Пръстен (гум.)
п.29 от І 13313

4А 37241/1
68Е39-016*

 

 

180

Пръстен опорен
п.30 от І 13313

4А 67972
68Е39-016*

 

 

181

Пружина
п.31 от І 13313

4А 30159/8
68Е39-016*

 

 

182

Винт М4х6 ST Zn5mtcc
п.32 от І 13313

451696
68Е39-016*

DIN 921
 

 

183

Пръстен уплутнителен  С22х27 (дихтунг)
п.33 от І 13313

453927
68Е39-016*

DIN 7603
 

 

184

Разпределител
п.34 от І 13313

І 13324/001
68Е39-016*

 

 

185

Сачма 5  NNIII
п.37 от І 13313

456948
68Е39-016*

DIN 5401
 

 

186

Пружина
п.38 от І 13313

4А 30159/15
68Е39-016*

 

 

187

Пръстен пруж.А12
п.39 от І 13313

466059
68Е39-016*

 

 

188

Ключ
п.40 от І 13313

4А 36244
68Е39-016*

 

 

189

Ключалка
п.41 от І 13313

І 13684
68Е39-016*

 

 

190

Корпус на ключалката
п.42 от І 13313

І 15826
68Е39-016*

 

 

191

Резе
п.43 от І 13313

5А 35931
68Е39-016*

 

 

192

Щифт-пас   N501 С12
п.44 от І 13313

454780
68Е39-016*

 

 

193

Пружина
п.45 от І 13313

4А 30159/16
68Е39-016*

 

 

194

Пръстен филц (кече)
п.46 от І 13313

5А 35009
68Е39-016*

 

 

195

Винт М4х10-4.8 Zn5мтсс
п.48 от І 13313

463559
68Е39-016*

ISO 2009
DIN 963

 

196

Болт oпорен
п.49 от І 13313

5А 30138
68Е39-016*

 

 

197

Талерка на вентила
п.50 от І 13313

І 29364
68Е39-016*

 

 

198

Пружина
п.52 от І 13313

4А 30159/7
68Е39-016*

 

 

199

Пробка( капачка)
п.53 от І 13313

5А 30207
68Е39-016*

 

 

200

Пружина
п.55 от І 13313

4А 30159/10
68Е39-016*

 

 

201

Уплътнител маншетен(гум.)
п.56 от І 13313

5А 38704
68Е39-016*

 

 

202

Пръстен уплът(гум)С50х57
п.57 от І 13313

453943
68Е39-016*

DIN 7603
 

 

203

Шплинт 2х20 st Zn12mtcc
п.59 от І 13313

456227
68Е39-016*

ISO 1234
DIN 94

 

204

Пробка( капачка)
п.60 от І 13313

4А 67976
68Е39-016*

 

 

205

Пружина
п.61 от І 13313

4А 30159/9
68Е39-016*

 

 

206

Талерка на вентила
п.62 от І 13313

4А 36160/1
68Е39-016*

 

 

207

Винт 1В М6х12-4.8 Zn5мтсс
п.63 от І 13313

4633605
68Е39-016*

ISO2010
DIN964

 

208

Бутало
п.73 от І 13313

І 29368
68Е39-016*

 

 

209

Пружина
п.74 от І 13313

4А 30159/14
68Е39-016*

 

 

210

Талерка на вентила
п.76т І 13313

4А 36160/2
68Е39-016*

 

 

211

Пръстен опорен
п.77 от І 13313

4А 67981
68Е39-016*

 

 

212

Пръстен 
п.78 от І 13313

5А 33356
68Е39-016*

 

 

213

Пръстен  уплътн.(гум)
п.79 от І 13313

5А 30152
68Е39-016*

 

 

214

Болт М12х50-8.8 Zn8мтсс
п.80 от І 13313

451860
68Е39-016*

ISO 4014
DIN 931

 

215

Винт опорен
п.82 от І 13313

5А 30193
68Е39-016*

 

 

216

Гайка ш.М14х1,5  - 22Н Zn5МТСС
п.83от І 13313 (ниска )

452316
68Е39-016*


ISO 4035
DIN 936

 

217

ВинтА М6х450-4.8 Zn8мтсс
п.84 от І 13313

463606
68Е39-016*

ISO2010
DIN964

 

218

Пръстен  уплътн.(гум)
п.85 от І 13313

5А 30154
68Е39-016*

 

 

219

Капак
п.87 от І 13313

І 29371
68Е39-016*

 

 

220

Гилза уплътнителна
п.87.2 от І 13313

4А 67983
68Е39-016*

 

 

221

Гилза уплътнителна
п.87.4 от І 13313

4А 67982
68Е39-016*

 

 

222

Мембрана (гум)
п.88 от І 13313

4А 36269
68Е39-016*

 

 

223

Бутало
п.89 от І 13313

І 13243
68Е39-016*

 

 

224

Шайба на буталото
п.90 от І 13313

4А 48041
68Е39-016*

 

 

225

Шайба осигур 55х2
п.91 от І 13313 (зегер за вал)

450970
68Е39-016*

DIN 471
БДС 2170-77

 

226

Винт за упл.пръстен
п.92 от І 13313

5А 30158
68Е39-016*

 

 

227

Винт на вентила
п.93 от І 13313

4А 36195
68Е39-016*

 

 

228

Талерка на вентила
п.94 от І 13313

4А 40704
68Е39-016*

 

 

229

Пружина
п.96 от І 13313

4А 30159/1
68Е39-016*

 

 

230

Пръстен уплътн.двоен(гум)
п.97 от І 13313

4В 36068
68Е39-016*

 

 

231

Пръстен уплътнителен(гум)
п.99 от І 13313

4А 18294/25
68Е39-016*

 

 

232

Лост на изравнителя
п.101 от І 13313

4А 37029
68Е39-016*

 

 

233

Винт плоска гл. М10х16х12 Zn8МТСС
п.102 от І 13313

458220
68Е39-016*

DIN 923
 

 

234

Пръстен уплътнителен(гум)
п.103 от І 13313

4А 18294/26
Е39-016*

 

 

235

Пръстен опорен
п.104 от І 13313

5А 30160
68Е39-016*

 

 

236

Пръстен осигурителен 26x1,2
CuSN8
( зегер за вал)
п.105 от І 13313

450959
68Е39-016*


БДС 2170-77
DIN 471

 

237

Пръстен опорен
п.106от І 13313

5А 30166
68Е39-016*

 

 

238

Пръстен уплътнителен двоен
п.107 от І 13313

4А 41986
68Е39-016*

 

 

239

Пружина
п.108 от І 13313

4А 30159/2
68Е39-016*

 

 

240

Втулка опорна
п.109от І 13313

4А 30159/2
68Е39-016*

 

 

241

Талерка на вентила
п.110 от І 13313

І 20768
68Е39-016*

 

 

242

Капачка на вентила
п.111от І 13313

5А 36158
68Е39-016*

 

 

243

Капачка затваряща
п.112 от І 13313

5А 36158
68Е39-016*

 

 

244

Пружина
п.113 от І 13313

4А 30159/3
68Е39-016*

 

 

245

Талерка на буталото
п.114от І 13313

5А 30174
68Е39-016*

 

 

246

Капак
п.115 от І 13313

І 29373
68Е39-016*

 

 

247

Гилза уплътнителна
п.116 от І 13313

4А 67982
68Е39-016*

 

 

248

Дюза
п.117 от І 13313

4А 30140/1
68Е39-016*

 

 

249

Пръстен осигурителен 22x1,2 CuSN8 ( зегер за вал)
п.118 от І 13313

450955
68Е39-016*


БДС 2170-77
DIN 471

 

250

Бутало
п.119 от І 13313

4А 30173
68Е39-016*

 

 

251

Стержен на буталото
п.120 от І 13313

5А 30169
68Е39-016*

 

 

252

Талерка на мембраната
п.121от І 13313

4А 34009
68Е39-016*

 

 

253

Легло на мембраната
п.122от І 13313

5А 30180
68Е39-016*

 

 

254

Мембрана
п.123 от І 13313

5А 30179
68Е39-016*

 

 

255

Корпус на вентила
п.124 от І 13313

4А 42765
68Е39-016*

 

 

256

Стержен с два конуса
п.125 от І 13313

4А 45699
68Е39-016*

 

 

257

Пружина
п.126 от І 13313

4А 45698
68Е39-016*

 

 

258

Шайба пружинна
п.127 от І 13313

5А 30182
68Е39-016*

 

 

259

Сито
п.128 от І 13313

4А 42766
68Е39-016*

 

 

260

Пръстен осигурителен 15х1
(зегер за отвор)
п.129 от І 13313

450983
68Е39-016*


БДС 2170-77
DIN 472

 

261

Корпус на ръкохватката
п.130 от І 13313

2А 36340
68Е39-016*

 

 

262

Ръкохватка
п.131 от І 13313

39650
68Е39-016*

 

 

263

Гайка специална
п.132 от І 13313

5А 34934
68Е39-016*

 

 

264

Шпилка М10х30 Zn8MTCC
п.133 от І 13313

458217
68Е39-016*

ISO 4766
DIN 551

 

265

Пластина-скала
п.134 от І 13313

4А 36342
68Е39-016*

 

 

266

Винт М4х10-5.8  Zn5МТСС
п.135 от І 13313

463023
68Е39-016*

ISO 2010
DIN 964

 

267

Болт М8х40-8.8  Zn5МТСС
п.136 от І 13313

451752
68Е39-016*

ISO 4014
DIN 931

 

268

Щифт
п.137 от І 13313

5А 30191
68Е39-016*

 

 

269

Гайка специална
п.138 от І 13313

5А 30192
68Е39-016*

 

 

270

Пружина
п.139 от І 13313

4А 30159/5
68Е39-016*

 

 

271

Дир.кран-маш. DAKO BP
п.917 от 68Е39-000

68Е39-017/b

90035-120

 

272

Kлапан к-т
бп 90035-120

 

68E39-017-917.1Co
90035-120.1Co

 

273

Дир.кран-маш. Zbs12
п.917 от 68Е39-000

68Е39-017/a

 

 

274

 Вентил разхлабителен
п.918 от 68Е39-000

68Е39-018

 
90 035-101

 

275

Вентил за вн.спир. АК 6 - 1"
п.919 от 68Е39-000

68Е39-019

 
90 035-101

 

276

Вентил функционен Fe115/V 5
с конзола  3А 75140
п.920 от 68Е39-000

68Е39-020

І 34720 КNОRR

 

277

Бутало
п.3 от І 34721

І 34023
68Е39-020*

 

 

278

Втулка дюзова
п.4 от І 34721

4А 74768/1
68Е39-020*

 

 

279

Вентил
п.6 от І 34721

І 24962
68Е39-020*

68E39-020-920.1Со

 

280

Пръстен "KNORR-K"15.8
п.7 от І 34721

461793
68Е39-020*

N891

 

281

Сито
п.8 от І 34721

4А 42197
68Е39-020*

 

 

282

Пръстен "KNORR-K" 20.8
п.9 от І 34721

461793
68Е39-020*

N891

 

283

Пружина
п.11 от І 34721

4А 93227
68Е39-020*

 

 

284

Уплътнение
п.12 от І 34721

4А 27763/31
68Е39-020*

 

 

285

Дюза
п.14 от І 34721

4А 77724/1
68Е39-020*

 

 

286

"О"пръстен 
п.16 от І 34721

4А 38577
68Е39-020*

 

 

287

Пръстен пружинен А10
п.17 от І 34721

4А 38577
68Е39-020*

N10178

 

288

"О"пръстен 
п.21 от І 34721

52904
68Е39-020*

 

 

289

Пръстен "KNORR-K" 105.2
п.22 от І 34721

454990
68Е39-020*

N890

 

290

Капачка
п.23 от І 34721

4А 56790
68Е39-020*

 

 

291

Пружина
п.25 от І 34721

4А 77055
68Е39-020*

 

 

292

Пробка Е G1/2" A Zn8MTCC
п.26 от І 34721

463024
68Е39-020*

DIN 910
 

 

293

Шайба упл.С21х26-Cu/ASBESTFREI(дихтунки)
п.27 от І 34721

453926
68Е39-020*

DIN 7603

 

294

Пръстен пружинен А10
п.3 от І 4805 носач на Fe115

466059
68Е39-020*

N 10178

 

295

Товаропът.обръщател G-P-R
с конзола 4A 51 415
п.921 от 68Е39-000

I 20322 КNORR
 68Е39-021

І 28731 КNОRR

 

296

Пробка B R1 1/4"   N 647
п.1 от І 20322

454888
68Е39-021*

N 647

 

297

Шайба упл. А16х22- IT300-G2 (дихтунки)
 
п.2 от І 20322

453813
68Е39-021*

DIN 7603
 

 

298

Втулка свързваща  10х14,5-ST37-2
 
п.3 от І 20322

454294
68Е39-021*

DIN 31274
 

 

299

Гайка съединителна MU 10W26x1/10"-5S
 
п.4от І 20322

454294
68Е39-021*

DIN 31273
 

 

300

Ръкохватка
 
п.5 от І 20322

4А 30924
68Е39-021*

 

 

301

Щифт пружинен В 4х40
 
п.6 от І 20322

454294
68Е39-021*

ISO 8752
DIN 1481

 

302

Пружина 2205
 
п.9 от І 20322

455465
68Е39-021*

N 1618 В

 

303

Болт М6х20
 
п.11 от І 20322

450817
68Е39-021*

ISO 2342
DIN 427

 

304

Преводач на наляг.Du 23a/2,1  с конзола 3А 95012
п.922 от 68Е39-000

І 19714
68Е39-022

 

 

305

Пръстен NB R80-K35
п.5 (8") от І 19714 (ТrCom'S")

A18294/9
593-7007
68Е39-022*

 

 

306

Гайка М10х1-8  Zn5МТСС
п.6 (9") от І 19714

452185
561-5024
68Е39-022*


ISO4032
DIN 934

 

307

Бутало(стержен)
п.7 (10") от І 19714

B64671
-68Е39-022*

 

 

308

Талерка на мембраната
п.8  (11") от І 19714

І 17460
-68Е39-022*

 

 

309

Пластина осигурителна
п.8.1(12") от І 19714

А38513
-68Е39-022*

 

 

310

Талерка на мембраната
п.9 (13") от І 19714

А43384/1
-68Е39-022*

 

 

311

Пръстен опорен
п.10.2(15")от І 19714

А43386/1
-68Е39-022*

 

 

312

Мембрана
п.11(16")от І 19714

А38266
593-8011
68Е39-022*

 

 

313

Втулка
п.12.5 (18") от І 19714

В40518
-68Е39-022*

 

 

314

Шпилка М8х25-8.8  Zn5МТСС
п.12.9 (19") от І 19714

452408
2402-5-0203
68Е39-022*

DIN 939
 

 

315

Шайба пружинна N10178A08
п.12.10  (20") от І 19714

466031
2210-1-0105
68Е39-022*

 

 

316

Гайка М8-8  Fe/Cd5c
п.12.11 ( 21") от І 19714

452174
2260-1-0109
68Е39-022*


ISO4032
DIN 934

 

317

Гайка
п.13 ( 22") от І 19714

B52889/1-
68Е39-022*


 
 

 

318

Талерка на мембрана
п.15 (23") от І 19714

А43387-
68Е39-012*

 

 

319

Контрашайба
п.16 (24") от І 19714

А38268
587-5033
68Е39-022*

 

 

320

Сито
п.17( 25") от І 19714

І 14367
585-5007
68Е39-022*

 

 

310

Вентил к-т
п.18 ( 26") от І 19714

І 15516-
68Е39-022*

 

 

311

Пръстен уплътнителен
п.19 ( 27") от І 19714 (TrC'S)

А31340/15
594-5021
68Е39-022*

 

 

312

Пръстен уплътнителен
п.20 (28") от І 19714

А27763/23
593-6008
68Е39-022*

 

 

313

Бутало командно
п.23 (31") от І 19714

А43805-
68Е39-022*

 

 

314

Регулатор
п.26 (32") от І 19714

І 67001-
68Е39-022*

 

 

315

Втулка водеща
п.26.1 (33") от І 19714

В 38076-
68Е39-022*

 

 

316

Гайка регулираща
п.26.2 (34") от І 19714

В 38077-
68Е39-022*

 

 

317

Винт стопорен М3х3  Zn5mТСС
п26.3 ( 35") от І 19714

456341-
68Е39-022*

ISO 4766
DIN 551

 

318

Пръстен уплътнителен
п.28 (37") от І 19714

А27763/24
593-6014
68Е39-022*

 

 

319

Пръстен осигурителен 52х2
(зегер за отвор)
п.29 (38") от І 19714

451011
231-1-0133
68Е39-022*


БДС 2170-77
DIN 472

 

320

Шайба
п.30 (39") отІ 19714

А38455
570-5006
68Е39-022*

 

 

321

Пръстен 
п.31( 40") от І 19714

В30024-
68Е39-022*

 

 

322

Пружина
п.32( 41") от І 19714

А74268
590-5091
68Е39-022*

 

 

323

Талерка на вентила
п.33 (42") от І 19714

А43744-
68Е39-022*

 

 

324

Пружина
п.34 (43") от І 19714

А37477-
68Е39-022*

 

 

325

Пръстен  уплътнителен
п.35 ( 44") от І 19714

А27763/16
593-6007
68Е39-022*

 

 

326

Пробка
п.36 (45") от І 19714

В42126-
68Е39-022*

 

 

327

Пръстен  уплътнителен
п.37( 46") от І 19714

А27763/9
593-6001
68Е39-022*

 

 

328

Пръстен  уплътнителен на вентила
п.38(47") от І 19714

В58852/7-
68Е39-022*

 

 

329

Пръстен  пружинен В55
Zn12-18MTCC+
п.18.1 (48") от І 15516

466109
590-5158
68Е39-022*

DIN 7993
 

 

330

Пръстен  "KNORR-K"
N 891 40.8
п.18.2 (49") от І 15516

464084
593-7529
68Е39-012*

 

 

331

Tяло на вентила
п.18.3 (50") от І 15516

А38279
553-5009
68Е39-022*

 

 

332

Втулка водеща
п.18.4.1 (52") от І 15516

А41261-
68Е39-022*

 

 

333

Талерка на вентила
п.18.4.2 (53") от І 15516

А38283-
68Е39-022*

 

 

334

Пръстен упл.на вентила
N 10005 A37/39 4
п.18.4.3 (54") отІ 15516

463226-
68Е39-022*

 

 

335

Пръстен
п.18.5 (55") отІ 15516

A18294/37
593-7011
68Е39-022*

 

 

336

Шайба
п.18.6 (56") от І 15516

A38280
570-5096
68Е39-022*

 

 

337

Пружина
п.18.7 (57") от І 15516

A37656/12
590-5085
68Е39-022*

 

 

338

Скоростен регулатор Аr9
п.923 от 68Е39-000

68Е39-023

Е-I10287-de

 

339

Лагер сачмен 6211 ZZ
п.7 от Е-I10287-de

456381
68Е39-023*

55х100х21

 

340

Пръстен осигурителен
п.9 от Е-I10287-de

А10306
68Е39-023*

 

 

341

Бутало(ос на вентила)
п.11 от Е-I10287-de

І 40958
68Е39-023*

 

 

342

Пръстен пружинен 3х16
п.11.2 от Е-I10287-de

453041
68Е39-023*

  ISO 8752
DIN 1481

 

343

Tяло на регулатора
п.12. от Е-I10287-de

І 15440
68Е39-023*

 

 

344

Втулка
п.12.2 от Е-I10287-de

А10112
68Е39-023*

 

 

345

Пръстен
п.12.3 от Е-I10287-de

В35553
68Е39-023*

 

 

346

Пръстен демпфериращ
п.14 от Е-I10287-de

А18810
68Е39-023*

 

 

347

Пръстен демпфериращ
п.15 от Е-I10287-de

А19056
68Е39-023*

 

 

348

Тежести подвижни
п.16 от Е-I10287-de

А30112
68Е39-023*

 

 

349

Пружина
п.18 от Е-I10287-de

А27672
68Е39-023*

 

 

350

Болт М10х20-Zn8MTCC
п.19 от Е-I10287-de

463393
68Е39-023*

ISO1580
DIN 920

 

351

Гилза пружинна
п.20 от Е-I10287-de

А10313
68Е39-023*

 

 

352

Лагер сачмен 629 ZZ
п.21 от Е-I10287-de

45121417
68Е39-023*

9х26х8

 

353

Пръстен осигурителен 26х1,2
п.22 от Е-I10287-de
(зегер за отв.)

450995
68Е39-023*


БДС 2170-77
DIN 472

 

354

Пръстен осигурителен 32х1,2
п.23 от Е-I10287-de

450999
68Е39-023*

БДС 2170-77
DIN 472

 

355

Шайба (капачка)
п.24 от Е-I10287-de

А10371
68Е39-023*

 

 

356

Шплинт 1х14 St
п.25 от Е-I10287-de

456255
68Е39-023*

ISO 1234
DIN 94

 

357

Гайка коронна М5-6 St
п.26 от Е-I10287-de

452250
68Е39-023*

ISO 7035
DIN 935

 

358

Втулка
п.27 от Е-I10287-de

А4871/3
68Е39-023*

 

 

359

Пасшайба
п.28 от Е-I10287-de

А18186
68Е39-023*

 

 

360

Корпус на вентила
п.29 от Е-I10287-de

І 15745
68Е39-023*

 

 

361

Болт маншетен на буталото
п.31 от Е-I10287-de

А18183
68Е39-023*

 

 

362

Маншета
п.32 от Е-I10287-de

А50426
68Е39-023*

 

 

363

Шайба пружинна   N 10178 A 08
п.33 от Е-I10287-de

466031
68Е39-023*

БДС 833-82

 

364

Болт M8x20-8.8
п.34 от Е-I10287-de

452050
68Е39-023*

ISO 4017
DIN 933

 

365

Taлерка на вентила
п.36 от Е-I10287-de

А91008
68Е39-023*

 

 

366

Пружина
п.37 от Е-I10287-de

А18179
68Е39-023*

 

 

367

Втулка
п.38.2 от Е-I10287-de

А19075
68Е39-023*

 

 

368

Шайба 10,5 ST2K60-140HV
п.44 от Е-I10287-de

450863
68Е39-023*

ISO 7092
DIN 433

 

369

Щифт цил. 3N 6x10 ST
п.45 от Е-I10287-de

450079
68Е39-023*

 

 

370

Пръстен уплътнителен
п.46 от Е-I10287-de

А10352
68Е39-023*

 

 

371

Болт специален
п.47 от Е-I10287-de

А10606
68Е39-023*

 

 

372

Шайба 10,5 ST2K60-140HV
п.48 от Е-I10287-de

450670
68Е39-023*

ISO 7089
DIN 125